۰۰:۲۸ - چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز
 

از این به بعد هر گونه واریزی از قبیل شهریه دانشجویان به شماره حساب 4001078203018624 نزد بانک ملی واریز گردد.

شماره شبا حساب : IR330100004001078203018624

شناسه واریز حساب : 378078263125402001400020292222

*****************************************************************

قابل توجه دانشجویان پسر مشمول

 

دانشجویان پسر مشمول در تمامی مقاطع دانشگاه واجد شرایط که تا کنون نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدام ننموده اند، لذا آخرین فرصت باقی مانده تا تاریخ 1397/12/20 می باشد تا نسبت به اخذ معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند.