سم شناسی

 

تعریف رشته:

علم شناخت خصوصیات دارو می باشد به بررسی و تاثیر متقابل دارو و بدن می پردازد. نحوه پیدایش یا مکانیسم آثار دارو، موارد مصرف و منع مصرف، عوارض جانبی داروها، احتیاطات و هشدارها، نحوه انتخاب دارو در شرایط خاص مانند نارسایی کبدی، کلیوی، حاملگی، شیردهی، نوزادی و پیری، بیماریهای همزمان مهمترین مواردی است که در سم شناسی و داروشناسی تدریس می گردد.

ارزشها و باورها:

آموزش نکات اساسی داروشناسی و سم شناسی در مورد داروهای پر مصرف به دانشجویان رشته های پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و رشته های پیراپزشکی و کمک به آنان در جهت ارائه خدمات درمانی مناسب و ارائه توصیه های لازم به بیماران در جهت استفاده صحیح و منطقی از داروها و کاهش عوارض و خطرات احتمالی و مسمومیت های دارویی.

رسالت برنامه آموزشی:

•  آموزش داروشناسی و سم شناسی به دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی

•  تدریس دروس سم شناسی برای دانشجویان داروسازی و دانشجویان فوق لیسانس سم شناسی

•  آموزش تکنیک های شناسایی و تعیین مقدار سموم

•  ارتقاء اطلاعات داروئی جامعه پزشکی از طریق ارائه برنامه های مدون و غیر مدون باز آموزی

•  ارائه خدمات مشاوره ای درخصوص داروها به دست اندرکاران صنعت داروسازی

مدیر گروه:

دکتر جعفرشهرکی

اعضاء:

دکتر کاوه تبریزیان 

دکتر جعفر شهرکی 

دکتر محمود هاشمزهی

کارشناس: 

خانم صفیه یوسفی

خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه سم شناسی:

* اندازه کیری غلظت مواد با دستگاه اسپکتروفتومتر

* تهیه عکس های بافتی وسلولی با میکروسکوپ نوری وفلورسانس

* اندازه گیری PH محلولها

* ایزولاسیون هپاتوسیت ها ومیتوکندری  رت و اندازه گیری مارکرهای اکسیداتیو

* اندازه کیری غلظت مواد با دستگاه الایزارید

تجهیزات آزمایشگاهی موجود در ازمایشگاه:

* الایزاریدر

* ترازوی دیجیتال

* spectrometr

* یخساز

* واشر الایزاریدر

* انکوباتور

* آون

* اتوکلاو

* اتو انکوباتور یخچال دار

* bio reactor

* سانتریفیوژ معمولی 24 خانه

* میکروسکوپ فلوروسنت

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۱۸