فارماکولوژی

 

مدیرگروه :

دکتر کاوه تبریزیان 

دکتر جعفر شهرکی

دکتر محمود هاشمزهی

 کارشناس:

خانم خدیجه ابراهیمی

خدمات قابل اراِئه در ازمایشگاه فارماکولوژی:

* ارائه کارگاه های مربوط به انواع روش های تزریق در موش سوری و رت و انواع گاواژ و خونگیری از موش سوری و رت

* انجام تست های مربوط به محرک های درد توسط دستگاه های : هات پلیت ،Tail Flick  

*  تست های مربوط به دستگاه استرئوتاکس

* تست های رفتاری مربوط به دستگاه های:Step thrugh,cpp,RotaRode

نام دستگاه ها:

* tail flick

* Rota Rode

* step-thrugh

* استرنوتاکس

* میکروتوم

* لوپ

* بن ماری

* وسیله آزمون رفتاری موش

* فریزر 30-

* میز جراحی موش

* cpp

 

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۴۳