تماس با ما

تعداد بازدید:۵۲۲

نشانی استان سیستان و بلوچستان،شهرستان زابل ؛خیابان شهیدرجایی ؛ مجتمع آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشکده داروسازی

تلفن :   2161  3223  054

  فاکس :   2162  3223  054  

کد پستی : 15881  -  98616 

 پست الکترونیکی : pharmacy@zbmu.ac.ir

                                                                                                         

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹