معرفی گروه

arrow-module.pngمعرفی گروه

 

معرفی رشته

شیمی دارویی که شیمی مواد درمانی و شیمی ترکیبات دارویی نیز نامیده می شود به طرق مختلف تعریف شده است:

شیمی دارویی درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می کند و تاکید آن بر داروها است ولی توجه شیمی دان شیمی دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و به طور عموم بر کلیه ترکیباتی است که فعالیت زیستی دارند. شیمی دارویی علاوه بر این در ارتباط با مطالعه ، شناسایی و سنتز محصولات متابولیکی داروها و ترکیبات وابسته نیز می باشد.

شیمی دارویی علمی است که ریشه در کلیه شاخه های علوم شیمی و زیست شناسی دارد. این علم اساسا در تفهیم و توضیح مکانیزم های عملکرد داروها می باشد و بر این پایه کوشش می کند تا رابطه بین ساختمان شیمیایی و فعالیت زیستی را یافته و رفتار پویائی زیستی را به فعالیت شیمیایی و خصوصیات فیزیکی عوامل دارو درمانی ارتباط دهد.

شیمی دارویی علاوه بر این شامل جداسازی، تشخیص و سنتز ترکیباتی است که می توانند در علوم پزشکی برای پیشگیری ، بهبود و درمان بیماریها بکار روند و بدین ترتیب شیمی دارویی اصول شیمیایی مواد در رشته دارو درمانی را تامین می نماید.

با توجه به مفاهیم یاد شده می توان چنین خلاصه کرد که شیمی دارویی گستره ای از علوم دارویی است که اصول شیمی و زیست شناسی را برای ایجاد دانشی که می تواند منجر به ارائه مواد دارویی جدید شود ، بکار می برد. بنابراین یک شیمیدان دارویی نه تنها باید شیمی دان آلی قابلی باشد ، بلکه می بایست زمینه بنیادی در علوم زیست شناسی ، بخصوص بیوشیمی و فارماکولوژی نیز داشته باشد.

تاریخچه رشته

رشته تخصصی شیمی دارویی جزء شاخه‌های تخصصی اصلی در رشته داروسازی می‌باشد که در طی چند دهه اخیر پیشرفتهای چشمگیری را در خود دیده است. طراحی دارو با نرم افزارهای جدید، سنتز داروهای جدید با روشهای مدرن و روشهای آنالیز با دستگاههای جدید و بروز در سالهای اخیر تحول چشمگیری را در این رشته بوجود آورده‌اند.

 رسالت برنامه آموزشی گروه شیمی دارویی در تربیت نیروی انسانی

 

1. ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط داروسازان شاغل در بخش صنایع داروسازی در زمینه سنتز و آنالیز داروها

2. تربیت نیروی انسانی ماهر جهت انجام پژوهشهای مرتبط با رشته شیمی دارویی در مراکز تحقیقاتی

3. تربیت نیروی انسانی لازم جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشگاهها و مراکز علمی، پژوهشی، دارویی، درمانی، صنعتی و مدیریتی کشور

4. رعایت استانداردهای بین المللی آموزشی و پژوهشی

 اهداف و چشم انداز گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی

 

1. افزایش تعداد و کیفیت مقالات در مجلات علمی معتبر بین المللی

2. استفاده از توانمندی اعضای هیئت علمی برای انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه طراحی ، سنتز و آنالیز دارو

3. ارتباط موثر با صنایع داروسازی استان وکشور و جذب پروژه های تحقیقاتی مرتبط

در حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی می توان پروژه های تحقیقاتی مرتبط با صنعت در زمینه شیمی دارویی را جذب نمود، همچنین با کاربردی نمودن تحقیقات در حوزه فناوری و صنعت، بصورت کالا و خدمات تجلی می یابد و قابلیت ثروت آفرینی و ارزش گذاری اقتصادی پیدا می کند. به بیان دیگر ارتباط دانشگاه با صنعت بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل با رویکرد بومی نمودن دانش فنی است.

4. سنتز مولکولهای دارویی جهت جلوگیری از واردات دارو و صرفه جویی ارزی

5. ایجاد بستر مناسب جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان با رویکرد شیمی دارویی و سنتز داروهایی جدید و موجود و آنالیز داروها

6. تجهیز آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی

7. ارتقا مهارت های حرفه ای داروسازی

8. برگزاری کارگاهها و همایشهای منطقه ای و بین المللی

9. انجام طرحهای تحقیقاتی با رویکرد ثبت اختراع داخلی و بین المللی

10. ایفای نقش موثر در مرکز رشد فناوری سلامت و تاسیس مرکز رشد فناوری دارویی و رشته های وابسته

11. تدوین طرح تحقیقاتی در سطح ملی

12. استقرار آزمایشگاه جامع شیمی دارویی و آنالیز های دارویی

13. ارتقا رتبه دانشگاه در حوزه داروسازی

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۰