اعضاء گروه

مدیرگروه : دکتر جعفر شهرکی 

Ph.D فارماکولوژی و سم شناسی 

jafar.shahraki@gmail.com

 

اعضاء گروه : 

دکتر کاوه تبریزیان 

دکتر محمود هاشمزایی

دکتر سمیه حیدری 

 

کارشناسان: 

صفیه یوسفی 

خدیجه ابراهیمی

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۰۸