شرایط انتقالی و میهمانی

تعداد بازدید:۲۵۱

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400

دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400 می بایست طبق جدول زمان بندی زیر به سامانه میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه و ثبت نام نمایند

سامانه درخواست میهمانی دانشجویان:   http://guest.behdasht.gov.ir        

سامانه درخواست انتقالی دانشجویان: https://transmission.behdasht.gov.ir

 فرم میهمانی ( دانلود )
 فرم انتقالی ( دانلود )

نکته مهم:دانشجویانی که با درخواست انتقالی یا میهمانی آنها موافقت می شود تا حصول اطمینان از ارجاع درخواست به دانشگاه مبداء سامانه را بررسی نمایند.

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۰