معرفی واحد پژوهش

 

مسئول واحد:

دکتر مصطفی حیدری مجد - PhD شیمی دارویی تبریز

کــارشناس مسئول

فرزاد افشاری

شرح وظایف کارشناس پژوهش :

 • ارزیابی ایندکس مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به پژوهانه دانشجویان دستیاری
 • چک نمودن سامانه مربوط به پژوهانه
 • گزارش اطلاعات مربوط به پژوهانه
 • گزارش گیری از مقالات
 • ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی مرکز تحقیقات علوم تشریح و فیزیولوژی زیر نظر مدیر پژوهشی
 • ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی اطلاعات کل مقالات و خلاصه مقالات دانشگاه (ارزیابی آن لاین مقالات دانشگاهها) زیرنظر مدیر پژوهشی
 • جمع آوری و پیگیری مستندات مربوط به راه اندازی مراکز تحقیقاتی
 • جمع آوری و پیگیری مدارک متقاضیان دکتری تخصصی پژوهشی
 • پیگیری امور مربوط به ارتقاء پایه اعضاء هیات علمی
 • سایر امور محوله ازطرف مدیر امور پژوهشی
 •  انجام امور مربوط به آموزش کارکنان
 • ورود اطلاعات کارنامه آموزشی کارکنان
 •  شرکت در جلسات کمیته اجرایی آموزش
 • اطلاع رسانی درخصوص برگزاری دوره های آموزشی
 • نیازسنجی آموزشی
 • امور مربوط به شورای HSR
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات و   ارسال نامه های کارشناسان طرح ها و مجریان و پیگیری آنها
 • تنظیم صورتجلسات HSR
 • انجام امور مربوط به علم سنجی
 • درج آخرین اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری درخصوص IF
 • تهیه H-Indexسالانه اعضای هیئت علمی
 • ورود اطلاعات مربوط به کتابها و کارگاهها به سامانه پژوهشی

تلفن تماس: (داخلی 245 - 2253527 -0542 )

 

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۹۶۸