گروه داروسازی بالینی

 

معرفی گروه داروسازی بالینی:


گروه آموزشی داروسازی بالینی (Department of Clinical Pharmacy) و یا به عبارت صحیحتر فارماکوتراپی ، واحدی آکادمیک متشکل از اساتید متخصص (واجد بورد تخصصی) رشته داروسازی بالینی است که وظیفه آموزش مفاهیم علمی و کاربردی علوم داروسازی را با نگرش و تاکید بر حفظ و ارتقای سلامت انسانها به دانشجویان بر عهده دارد. منظور از بالین در عنوان این گروه کلیه پس زمینه های متضمن تلاقی بیمار با خدمات داروسازی بوده و شامل داروخانه های شهری ، داروخانه های بیمارستانی ، بخشهای بیمارستانی ، بخشهای مراقبت از سالمندان ، شبکه های بهداشتی درمانی و بطور کلی کلیه موارد و محلهائی که دارو مورد استفاده قرار می گیرد ، میباشد. بزبان دیگر ، ترجمه کاربردی کلیه شاخه های علوم پایه داروسازی که قبلا به دانشجویان در گروه های آموزشی دیگر دانشگاه صوزت پذیرفته به مفاهیم بالینی موثر در سلامت انسانها بعهده اساتید این
گروه است.

ماموریت این گروه آکادمیک تربیت داروسازان با کفایت و مهارتهای لازم برای انجام مراقبتهای داروئی بیماران و آماده سازی آنها برای بر عهده گرفتن مسئولیت فنی ارائه خدمات داروئی در نظام سلامت جامعه است. علاوه بر فعالیت های دانشکده ای، اعضای این گروه برگزاری سخنرانی ها و سمینارهای متعدد در مراکز بیمارستانی، کارگاه های تجویز منطقی دارو و نسخه نویسی ویژه پزشکان و دانشجویان انترن پزشکی و با همکاری مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی، سمینارهای ADR  (Adverse Drug Reactions)، و ارائه سخنرانی های متعدد در دوره های بازآموزی داروسازان کشور را عهده دار می باشند. گروه داروسازی بالینی همکاری تنگاتنگ و صمیمانه ای با معاونت غذا و داروی دانشگاه، نیز معاونت غذا و داروی وزارت متبوع و همچنین نیز بورد تخصصی داروسازی بالینی و شورای عالی سیاستگزاری دبیرخانه تخصصی داروسازی داشته و با مشارکت فعال در کمیته های تخصصی حوزه های فوق الذکر در برنامه ریزی و سیاست گزاری امور دارویی کشور حضور مؤثری دارند.

 

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۹۳۸