شیمی دارویی

آزمایشگاه شیمی دارویی :

شیمی دارویی نام شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی با هدف درمان، در سیستم‌های زیستی می‌پردازد. شاخه اصلی شیمی دارویی به تکوین داروها (Drug Discovery) میپردازد که در این شاخه، تسلط به علومی نظیر شیمی آلی، بیوشیمی، فارماکولوژی ضرورت دارد. سنتز داروها،طراحی مولکولهای جدید، اصلاحات مولکولی به منظور بهینه کردن اثرات دارویی از موارد مهم در این شاخه از علم شیمی دارویی می باشدیک شاخه مهم شیمی دارویی، آنالیز مواد دارویی و شیمیایی میباشد که با بهره گیری از دستگاه های تعیین ساختمان شیمیایی نظیر NMR ، Mass ، IR و UV و نیز با استفاده از تکنیکهای پیشرفته آنها، میتواند در تعیین ساختار مولکولی مواد شیمیایی و دارویی بسیار مهم باشد که این موضوع در پیدایش ترکیبات جدید با منشاء طبیعی بسیار سودمند است.

از سوی دیگر" دانش آموخته شیمی دارویی"با بهره گیری از روشهای کمی آنالیز نظیر کروماتوگرافی و انواع پیشرفته آنها در کنترل کمی مواد دارویی و تعیین مقدار مواد شیمیایی و دارویی در ماتریکسهای مختلف شیمیایی و بیولوژیکی میتواند بسیار تعیین کننده باشد. در واقع شاخه مهم آنالیز در شیمی دارویی، رابطه بسیار تنگاتنگی با صنایع برقرار مینماید که در کنترل کیفی و کمی داروها بسیار سودمند میباشد. تکوین روشهای جدید آنالیز به منظور تعیین مقدار مواد به منظورهای مختلف نظیر مطالعات فارماکوکینتیکی، کنترل کمی و کیفی داروها، مطالعات پایداری از جمله توانمندیهای دانش آموخته شیمی دارویی  درآزمایشگاه این مرکز میباشد.

 

مدیرگروه :

دکتر مصطفی حیدری مجد                        

کارشناس مسئول آزمایشگاه:

زهرا بامری       

 

خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه شیمی دارویی:

* اندازه گیری نقطه ذوب

 سنتز مواد آلی

انجام کلیه تکنیک های مربوط به خالص سازی، استخراج و کروماتوگرافی

عصاره گیری و سنتز نانوذرات از عصاره

انجام پروژه های تحقیقاتی  مربوط به تست MTT و PCR

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه شیمی دارویی :

روتاری

آون

انکوباتور

هیتر استیرر

ورتکس

ترازو دیجیتالی

دستگاه نقطه ذوب

میکروسکوپ

تانک ازت

اتاقک uv

اولتراتوراکس

کپسول آرگون

 

                                           

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۵۶۶