کنترل میکروبی

 

مدیرگروه :

دکتر خدیجه حمیدیان  

کارشناس :

صفیه یوسفی 

خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه کنترل میکروبی:

* آزمایشات بررسی آلودگی میکروبی مواد دارویی در دو بخش شمارشی و شناسایی میکرو ارگانیسم ها

* بررسی کارایی مواد محافظ ضد میکروبی

* اندازه گیری پتانسیل آنتی بیوتیک ها با روش میکروبی

* بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره ها و نمونه های مختلف دارویی

 قابلیتهای علمی وآموزشی آزمایشگاه کنترل میکروبی دارویی

1- کشت میکروبهای لیوفیلیزه ( فعالسازی مجدد میکروبها )

2 - بررسی قدرت اثر مواد محافظ ضد میکروبی

3 - آزمایشهای محدودیت میکروبی ( کمی و کیفی )

4 - تستهای استریلیتی

5 - اندازه گیری پتانسی آنتی بیوتیک به دو روش لوله ( کدورت سنجی ) وپلیت ( سیلندر-پلیت )

6 - محاسبه MIC

7 - بررسی اثر سینرژیستی دو ماده محافظ

دستگاهای موجود:

* لامینار فلو

* انکوباتور

* آون

* اتوکلاو

* یخچال درجه 4

* کلونی کانتر

* میکروسکوپ نوری

 

 

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۹۶۳