فارماکوگنوزی

مدیر گروه:

دکتر عبدالحسین میری                                                  

کارشناس مسئول:

الهه شهرکی                                                                

خدمات آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه فارماکوگنوزی و گیاهان دارویی

* عصاره گیری از اندام های مختلف گیاهان

* استخراج اسانس از گیاهان

* روش های جمع آوری،خشک کردن و شناسایی گیاهان

* تعیین مقدار گیاهان دارویی و استاندارد کردن فراورده های گیاهان دارویی

* انجام آزمونهای آنتی اکسیدان بر روی عصاره ها ترکیبات خالص و یا اسانسها

* بررسی تنش روی گیاهان و فراورده های گیاهی

* مطالعه خواص آنتی میکروبی گیاهان

* بررسی اثرات تراتوژنیسیته گیاهان بر روی موش های آزمایشگاهی

* مطالعه اثرات فارماکولوژیک (درد، التهاب، حافظه، ضد تهوعگیاهان داروئی

* سنتز ترکیبات نانو با استفاده از پروتوکل سبز و آزمون های کمی و کیفی مربوطه

* شناسایی گیاهان کاهنده مواد سرطان زا در طبخ

* مطالعه روی اسانس و روغن های فرار

 

لیست دستگاه های موجود در آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی فارماکوگنوزی

*HPLC

*MPLC

*روتاری اواپراتور

*اسپکتروفتومتر

*پمپ پریستالتیک

*شوف بالن

*سانتریفوژ

*ترازو دیجیتالی

*شیکر اوربیتالی

*هیتر

*میکروسکوپ

*آون

*ورتکس

*کابینت UV

*بن ماری

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۸۹۴