گیاهان دارویی

تعداد بازدید:۱۶۵۳

 

مدیر گروه:

دکتر عبدالحسین میری                 

کارشناس مسئول:

 الهه شهرکی                               

خدمات آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه فارماکوگنوزی و گیاهان دارویی

 • عصاره گیری از اندام های مختلف گیاهان
 • استخراج اسانس از گیاهان
 • روش های جمع آوری،خشک کردن و شناسایی گیاهان
 • تعیین مقدار گیاهان دارویی و استاندارد کردن فراورده های گیاهان دارویی
 • انجام آزمونهای آنتی اکسیدان بر روی عصاره ها ترکیبات خالص و یا اسانسها
 • بررسی تنش روی گیاهان و فراورده های گیاهی
 • مطالعه خواص آنتی میکروبی گیاهان
 • بررسی اثرات تراتوژنیسیته گیاهان بر روی موش های آزمایشگاهی
 • مطالعه اثرات فارماکولوژیک (درد، التهاب، حافظه، ضد تهوعگیاهان داروئی
 • سنتز ترکیبات نانو با استفاده از پروتوکل سبز و آزمون های کمی و کیفی مربوطه
 • شناسایی گیاهان کاهنده مواد سرطان زا در طبخ
 • مطالعه روی اسانس و روغن های فرار

 

 

لیست دستگاه های موجود در آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی فارماکوگنوزی

*HPLC

*MPLC

*روتاری اواپراتور

*اسپکتروفتومتر

*پمپ پریستالتیک

*شوف بالن

سانتریفوژ

*ترازو دیجیتالی

*شیکر اوربیتالی

*هیتر

*میکروسکوپ

*آون

*ورتکس

*کابینت UV

*بن ماری

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۸