هیات علمی دانشکده داروسازی

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

پست الکترونیکی

رزومه

1

 

دکتر عبدالحسین میری

Ph.D

فارماکوگنوزی

 

دانشیار

 

a.miri@zbmu.ac.ir

 

رزومه

2

 

دکترکاوه تبریزیان

Ph.D

 فارماکولوژی و سم شناسی

 

دانشیار

 

K_tabrizian2005@yahoo.com

 

رزومه

3

 

دکتر محمود هاشمزایی

Ph.D

 فارماکولوژی و سم شناسی

 

دانشیار

 

hashemzaeim@zbmu.ac.ir

 

رزومه

4

 

دکتر مصطفی حیدری مجد

Ph.D

 شیمی دارویی

 

استادیار

 

mostafamajd@live.com

 

رزومه

 

5

 

دکتر ماندانا مرادی دیرین

Ph.D

 داروسازی بالینی

 

دانشیار

 

M_moradi@zbmu.ac.ir

 

رزومه

6

 

دکتر جعفر شهرکی

Ph.D

 فارماکولوژی و سم شناسی

 

استادیار

 

Jafar.shahraki@gmail.com

 

رزومه

7

 

دکتر خدیجه حمیدیان

 

Ph.D

 بیوتکنولوژی

 

استادیار

 

kh_hamidian@zbmu.ac.ir

 

روزمه

8

 

دکتر سارا دانشمند

Ph.D

 فارماسیوتیکس

 

استادیار

 

s.daneshmand@zbmu.ac.ir

 

رزومه

9

 

دکتر سمیه حیدری

Ph.D

 فارماکولوژی و سم شناسی

 

استادیار

 

 

 

رزومه

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۰۲۲