داروخانه آموزشی

مدیر داخلی داروخانه آموزشی و مرکز اطلاعات دارویی ستایش: 

دکتر عبدالحسین میری

شرح وظایف مسئول فنی:

مسئول فنی داروخانه باید دکتر داروساز باشد و حضور مسئول در هر شیفت الزامیست .وظایف کلی مسئول فنی دارخانه نظارت کامل بر کلیه موارد فنی در مورد دارها و همچنین چک کردن نسخه ها از نظر تاریخ اعتبار و قلم خوردگی،تایید نسخ دارویی و علاوه بر آن جوابگوی مشکلات و سوالات دارویی پرسنل داروخانه و پرسنل بخشها و بیماران و... می باشد .بطور مثال دستور دارویی به بیمار با در نظر گرفتن موارد فنی ان برای جلوگیری از تداخلات دارویی و جلوگیری از مصرف دارو در دوران های خاص مثلا در دوران بارداری و چگونگی مصرف آن... 

پرسنل :

آقای ناروئی
خانم یادگاری
خانم وحدتی
 
حسابدار :
مهدی گلوی

داروخانه آموزشی و مرکز دارویی ستایش در سال 1388 جهت اهداف زیر تاسیس گردید :
1- آموزش دانشجویان داروسازی
2- پاسخگویی به سوالات عموم مردم و همکاران گروه پزشکی در زمینه دارویی ( نحوه مصرف دارو , عوارض , تداخلات , مصرفدر بارداری وشیردهی داروها , داروهای گیاهی و گیاهان دارویی ) و مسمومیتهای در قالب مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم

شرح وظایف مسئول داروخانه:

به طور کلی مسئولیت امور اجرایی داروخانه بر عهده مسئول داروخانه می باشد ومسئول داروخانه باید جوابگوی تمام کارهای انجام شده در داروخانه توسط پرسنل و گزارش ان به مسئولین بیمارستان در صورت نیاز.

مواردی از شرح وظایف مسئول داروخانه:

۱:چک کردن موجودی داروها و تحویل گرفتن کمبودهای دارویی از انبار دارویی

۲:نوشتن برنامه هفتگی پرسنل و نظارت بر اجرای ان

۳:چک کردن تاریخ انقضا داروها و جمع اوری داروهای تاریخ گذشته با نظارت مسئول فنی داروخانه  

۴:تغییر قیمت ها طبق لیست ارسالی از بیمه                                                                            

تکنسین امور دارویی (کاربرکامپیوتر و نسخه پیچ)و شرح وظایف وی:

به طور کلی اطلاع داشتن از داروهای موجود در داروخانه و خواندن نسخ داروئئ بیماران و تحویل دادن به بخشها:

۱:هماهنگی با بخشها جهت دادن دارو به بیماران

۲:ثبت اطلاعات دارویی بیمار که از طرف بخش وارد شده در سیستم کامپیوتری رویت می شود

۳:گرفتن پرینت داروهای درخواستی از بخش و جمع اوری داروهای بیماران

۴:برگشت دادن داروهایی که برای بیماران مصرف نشده و به داروخانه عودت داده شده و حذف ان از لیست بیمار

۵:مرتب کردن قفسه های دارویی در پایان هر شیفت و تحویل ان به شیفت بعدی

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۶۲۱