کارشناسان آموزش

معرفی کارشناسان آموزش :

    شرح وظائف کارشناسان آموزش

· برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکده و دانشگاه

  · تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی با هماهنگی اساتید ومسئولین کارورزی

  · ثبت دروس، کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور

  · کنترل حذف و اضافه ها دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور

  · کنترل حذف تکدرس دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور

  · تنظیم و ارسال دعوتنامه اساتید

  · کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده و جبرانی و ثبت در فرمهای مربوطه

  · کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی

  · همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

  · انجام امور آموزشی دانشجویان مانند اعلام وضعیت تحصیلی، ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل، تعداد ترم مشروطی

  · پیگیری انجام امور آموزشی دانشجویان مانند صدور گواهی اشتغال به تحصیل، اعلام اتمام سنوات، اعلام مشروطی

  · تکمیل درخواستهای دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، تایید و ارسال به مدیرآموزش دانشگاه

  · تنظیم برنامه امتحانات و دریافت تائید مدیر گروه آموزشی مربوطه، ارسال دعوتنامه ممتحنین و مراقبین، تهیه صورتجلسه امتحانات و گزارش اجرای  امتحانات

  · تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی، سنوات آموزشی

  · اعلام اسامی دانشجویان مشروط، ممتاز و ارتقاء و افت معدل و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به مدیر آموزش

  · تکمیل فرم های مربوط به قرار داد حق التدریس اساتید

  · صدور گواهی تدریس اساتید در پایان هر نیمسال

  · تحویل فرم فعالیتهای آموزشی استادان گروه مربوطه یک ماه قبل از پایان کلاسها به اساتید

  · دریافت وکنترل فرم های فعالیتهای آموزشی استادان رشته مربوطه

  · مطالعه کامل دستورالعملهای اجرائی واصله جهت داشتن اطلاعات و تسلط کافی به قوانین و مقررات آموزشی

  · بررسی و کنترل واحد های گذرانده و باقیمانده دانشجویان درترم تسویه

  · بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده

  · انجام کلیه امور فارغ التحصیلی دانشجویان و ارسال به اداره آموزش دانشگاه

  · انجام امور مربوط به بایگانی پرونده های دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل

  · تایپ و ارسال مکاتبات با اداره آموزش دانشگاه و سایر ارگانها

  · بایگانی نامه های دریافتی

  · انجام سایر امور محوله

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۹۸