آنالیز دارویی

تعداد بازدید:۲۷۸۶

این آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات موجود خود جهت بررسی کیفی و کمی مواد، با هدف ارائه خدمات علمی و پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل تاسیس شده و آماده ارائه خدمات پژوهشی به کلیه دانشجویان و پژوهشگران کشور می باشد..

 مدیرگروه : دکتر مصطفی حیدری مجد                                                                        

 کارشناس :  سمیه دهمرده                                                            

فعالیتهای ازمایشگاه:

      در این آزمایشگاه عمدتا" :

* پروﮊه های تحقیقاتی داخل وخارج از دانشکده

* پایان نامه های دوره دکترای عمومی داروسازی

*آموزش دوره عملی روشهای آنالیز دستگاهی و کنترل فیزیکوشیمیایی انجام می شود .

 خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دارویی:

* تعیین مقدار مواد دارویی موجود در فراورده های دارویی طبق فارماکوپه توسط دستگاههای HPLC  و  UV

* تعیین مقدار حلالیت مواد دارویی طبق فارماکوپه توسط دستگاههای HPLC  و  UV

* تعیین طیف IR  مواد مایع و جامد

* تعیین مقدار کمی و طیفی مواد فلورسانت

* تعیین طیف اتمیک عناصر توسط شعله و کوره اتمی

 تجهیزات آزمایشگاهی موجود در ازمایشگاه:

Refractometer

Ft-IR spectrophotometer

HPLC (Detectors: Uv-Vis , electrochemical , fluorescence)

Water Deionizer

spectorofluorimeter

UV-Vis spectrophotometer (Double Beam)

Digital scale

Semi-micro Osmometer

Atomic Absorption spectrophotometer( flame ,Graphite furnace)

GC

PHmeter

Vertical Electrophoresis

Centrifuges (max speed: 6000 rpm)

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۴۰۰