معرفی اداره آموزش

تعداد بازدید:۲۰۰۵

                 

 شرح وظایف :

 برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکده و دانشگاه

 ثبت اطلاعات دروس و اطلاعات اساتید در سامانه آموزش سما

 کنترل انتخاب واحدها و حذف و اضافه های دانشجویان با هماهنگی اساتید مشاور

 تنظیم و ابلاغ واحدها، برنامه های درسی و امتحانی به اساتید

 نظارت بر تشکیل کلاس های درسی و برگزاری امتحانات طبق برنامه پیش بینی شده

 رسیدگی و انجام امور آموزشی دانشجویان و بررسی وضعیت تحصیلی آنها

 نظیم قرارداد حق التدریس اساتید به منظور ارسال به معاونت آموزشی و امور مالی دانشگاه

 انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان

 انجام امور اداری در اتوماسیون اداری

 هماهنگی با معاونت دانشجویی- فرهنگی جهت تامین سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویان

 تنظیم کلاس توجیهی دانشجویان جدیدالورود طبق هماهنگی با شورای انضباطی دانشجویان

 بررسی روند آموزشی دانشجویان به تفکیک ورودی و معرفی دانشجویان مشروطی و افت معدل به مرکز مشاوره دانشگاه

 تنظیم کلاس ها

 هماهنگی با اساتید مدعو

 هماهنگی با کارخانجات جهت کارآموزی ها  و کارورزی ها

 گروه بندی کارآموزی و کارورزی داروخانه و نظارت بر حضور دانشجویان در داروخانه آموزشی

 گروه بندی کارآموزی و کارورزی داروخانه بیمارستانی و نظارت بر حضور دانشجویان در بخش های مورد نظر بیمارستان ها

 ثبت نام و تشکیل پرونده امور دانشجویی برای دانشجویان جدید الورود

 انجام امور مربوطه به ثبت و تغییرات وضعیت تحصیلی دانشجو (تغییرات شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، انتقالی)

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰