اهداف

تعداد بازدید:۳۱۹

 اهداف کلان

 آموزش نیروی انسانی کارآمد داروسازی

 توسعه زیرساخت های دانشکده در جهت استفاده از ابزارهای نوین آموزشی و استفاده از اساتید مجرب به منظور پرورش نیروی انسانی کارآمد

 توسعه زیر ساخت های پژوهشی دانشکده در جهت استفاده از تکنولوژی روز برای آموزش و پژوهش به منظور تولید علم و محصول

 توسعه مراکز تحقیقاتی وابسته و حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم

 توسعه هدفمند جهت ایجاد فضایی برای تحقیقات بنیادی ، کاربردی و فناوری های پیشرفته

 اهداف کاربردی

 هدف دانشکده داروسازی زابل تربیت دانش آموختگانی است که در حیطه علوم دارویی از توانایی علمی ، عملی ، تعهد و پایبندی به اخلاق بهره مند و تعیین کننده سلامت جامعه باشند در این راستا اهداف کاربردی ذیل مورد نظر است:

 آموزش دانشجوی داروسازی مبتنی بر آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 آشنایی دانشجویان با روشهای پژوهش و نگارش متون علمی

 انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حیطه نیازهای جامعه و توسعه مرزهای علم

 آشنایی دانشجویان با زنجیره تامین ، مهارت در ارائه خدمات

 تقویت روحیه اخلاق مداری، پایبندی به ارزشهای حرفه ای، فعالیت گروهی و تیمی

 برنامه ها

در جهت نیل به رسالت، چشم انداز و اهداف کلان و کاربردی این دانشکده راهبردهای ذیل را دنبال می کند :

 تشکیل شورای برنامه ریزی ، نظارت ، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده ( شورای دانشکده)

 پیگیری تکمیل نیروی انسانی اعم از بدنه کارشناسی و تخصصی

 تجهیز، به روز رسانی تجهیزات ، تامین مواد ، نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز

 توسعه فضاهای آموزشی . تحقیقاتی

 تفویض اختیار به گروهها و مراکز وابسته

  تحکیم اخلاق حرفه ای

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰