پیام ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۶۰۰

این فرصت برای من افتخار بزرگی است که در خدمت چنین دانشکده ی فعال و سرزنده ای باشم که در مجموعه ای متشکل از اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان، خانواده خوب و صمیمی دانشکده را تشکیل می دهند. من از همه شما دعوت می نمایم که وب سایت دانشکده را مرور کنید و در خصوص اهداف و رسالت های دانشکده در حوزه تحقیق، آموزش و خدمات رسانی به مردم آگاهی یابید. قطعا با حضور اساتید جوان و پرتلاش و عصر ارتباطات که همه چیز را بیش از پیش به هم نزدیک نموده است می توانیم خیلی سریع جایگاهی محکم داشته باشیم و نقش خود را به صورت ملی و بین المللی ایفا نماییم.

                                                                                                 دکتر عبدالحسین میری

                         ریاست دانشکده

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰