معرفی معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۳۸۷۹

معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی وظیفه اصلی خود را ساماندهی و ارتقای فعالیت های پژوهشی دانشکده می داند. در این راستا این معاونت تلاش می کند با توجه به نقشه جامع علمی کشور، از طریق ایجاد بستر و فضای مناسب به منظور انجام تحقیقاتی اصیل، بنیادی و کاربردی در تمامی حوزه های علوم دارویی، رسالت خود را در ارتقا و بهبود سطح سلامت جامعه به بهترین شکل ممکن به انجام برساند. همچنین ارتقا موقعیت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سطح ملی، از وظایف اصلی این معاونت است.

 اختیارات و مسئولیت ها

 تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته اخلاق- مصوبات مربوط به صورتجلسه و پیگیری آنها

 انجام مکاتبات و امور پیگیری مربوط به بندهای صورتجلسه کمیته اخلاق

 تهیه قرارداد طرح های تحقیقاتی

  تهیه و گزارش صورت اجناس اموالی طرح ها

 مطابقت فاکتورهای طرح های تحقیقاتی با پروپوزال

 اعلام گزارش طرح های پایان یافته به بانک اطلاعاتی

 اعلام گزارش ساعات فعالیت اعضای هیئت علمی در جلسات

 ورود اطلاعات پروپوزال های جدید در سامانه پژوهش

 پیگیری فایل های الکترونیکی طرح های قبلی و ورود به سامانه

 به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهش

 ارائه گزارش از وضعیت طرح های تحقیقاتی و پرداخت های قبلی بطور ماهانه

  تهیه گزارش عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی هر 3 ماه یکبار جهت درج در وب سایت و مجله پژوهش

 تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

 ورود اطلاعات مصوبات صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته اخلاق درزمینه طرح ها   به سامانه پژوهش

 مکاتبات و امور مربوط به بندهای صورتجلسه شورای پژوهشی 

  تحویل گرفتن، دسته بندی و بایگانی نامه های اداری

 تنظیم و تدوین فصلنامه پژوهش

 ارسال نامه به سایر مجریان و همکاران طرح ها

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۹