تخصصی سم شناسی

تعداد بازدید:۱۸۲۰

مدیرگروه : دکتر جعفر شهرکی 

 اعضای گروه :  دکتر کاوه تبریزیان ، دکتر محمود هاشمزایی ، دکتر سمیه حیدری

 کارشناس:  صفیه یوسفی  خدیجه ابراهیمی

 خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه سم شناسی تخصصی:

 *تست های مربوط به وسترن بلات

 *تست های مربوط به اندازه گیری فشار خون در موش صحرایی

*بررسی مسمومیت گازها

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹