فارماکولوژی

تعداد بازدید:۱۸۱۲

 

 مدیرگروهدکتر جعفر شهرکی

 اعضاء : دکتر کاوه تبریزیان ،  دکتر محمود هاشمزایی ، دکتر سمیه حیدری

  کارشناسخانم خدیجه ابراهیمی ، خانم صفیه یوسفی

خدمات قابل اراِئه در ازمایشگاه فارماکولوژی:

 ارائه کارگاه های مربوط به انواع روش های تزریق در موش سوری و رت و انواع گاواژ و خونگیری از موش سوری و رت

* انجام تست های مربوط به محرک های درد توسط دستگاه های : هات پلیت ،Tail Flick  

* تست های مربوط به دستگاه استرئوتاکس

* تست های رفتاری مربوط به دستگاه هایStep thrugh,cpp,RotaRode

 نام دستگاه ها:

tail flick

Rota Rode

step-thrugh

استرنوتاکس

وسیله آزمون رفتاری موش

بن ماری

لوپ

میکروتوم

فریزر 30-

میز جراحی موش

cpp

 

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹