فارماکوگنوزی

تعداد بازدید:۲۳۸۵

 مدیر گروه : دکتر عبدالحسین میری 

 کارشناس: الهه شهرکی      

 خدمات آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه فارماکوگنوزی و گیاهان دارویی

*عصاره گیری از اندام های مختلف گیاهان

* استخراج اسانس از گیاهان

* روش های جمع آوری،خشک کردن و شناسایی گیاهان

* تعیین مقدار گیاهان دارویی و استاندارد کردن فراورده های گیاهان دارویی

انجام آزمونهای آنتی اکسیدان بر روی عصاره ها ترکیبات خالص و یا اسانسها

* بررسی تنش روی گیاهان و فراورده های گیاهی

مطالعه خواص آنتی میکروبی گیاهان

بررسی اثرات تراتوژنیسیته گیاهان بر روی موش های آزمایشگاهی

مطالعه اثرات فارماکولوژیک (درد، التهاب، حافظه، ضد تهوع(  گیاهان داروئی

سنتز ترکیبات نانو با استفاده از پروتوکل سبز و آزمون های کمی و کیفی مربوطه

* شناسایی گیاهان کاهنده مواد سرطان زا در طبخ

مطالعه روی اسانس و روغن های فرار

 دستگاههای موجود در آزمایشگاه :

پمپ پریستالتیک

میکروسکوپ

هیتر

شیکر اوربیتالی

کابینت UV

سانتریفوژ

ترازو دیجیتالی

بن ماری

ورتکس

شوف بالن

روتاری اواپراتور

HPLC

آون

اسپکتروفتومتر

MPLC

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹