شیمی دارویی

تعداد بازدید:۲۰۱۴

 آزمایشگاه شیمی دارویی :

شیمی دارویی نام شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی با هدف درمان، در سیستم‌های زیستی می‌پردازد. شاخه اصلی شیمی دارویی به تکوین داروها (Drug Discovery) میپردازد که در این شاخه، تسلط به علومی نظیر شیمی آلی، بیوشیمی، فارماکولوژی ضرورت دارد.

 مدیرگروه : دکتر مصطفی حیدری مجد                        

 کارشناس : زهرا بامری       

 خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه شیمی دارویی:

* اندازه گیری نقطه ذوب

*سنتز مواد آلی

* انجام کلیه تکنیک های مربوط به خالص سازی، استخراج و کروماتوگرافی

* عصاره گیری و سنتز نانوذرات از عصاره

* انجام پروژه های تحقیقاتی  مربوط به تست MTT و PCR

 دستگاه های موجود در آزمایشگاه شیمی دارویی :

اولتراتوراکس

کپسول آرگون

هیتر استیرر

روتاری

اتاقک uv

دستگاه نقطه ذوب

ورتکس

آون

تانک ازت

میکروسکوپ

ترازو دیجیتالی

انکوباتور

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹