گروه فارماسیوتیکس

تعداد بازدید:۳۰۸۷

مدیرگروه : دکتر سارا دانشمند

اعضاء : دکتر خدیجه حمیدیان، دکتر فریده شیعه زاده

کارشناس : خانم سردشتی

 تعریف رشته:

رشته فارماسیوتیکس شاخه ای از علوم پزشکی است که فراگیر ان پس از اخذ مدرک Ph.D در این رشته قادر به طراحی فرمولاسیون فرآورده های آرایشی- بهداشتی داروهای مختلف و سیستم های نوین دارو رسانی بوده، به علاوه قادر به ارائه خدمت در بخش تحقیق و توسعه صنایع دارو سازی و سایر مراکز آموزشی و تحقیقات علوم دارویی می باشند.

 آزمایشگاه گروه فارماسیوتیکس:

این گروه دارای 2 آزمایشگاه، آموزشی در زمینه دروس فارماسیوتیکس دانشجویان دوره عمومی داروسازی و 2 آزمایشگاه تحقیقاتی است که در زمینه سیستم های نوین دارورسانی و نانو تکنولوژی فعالیت دارند.

 رسالت برنامه آموزشی گروه فارماسیوتیکس در تربیت نیروی انسانی:

 ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط داروسازان شاغلی دو بخش صنایع داروسازی در طراحی فرمولاسیون و بخش تحقیق و توسعه داروئی جدید

 تربیت نیروی انسانی ماهر جهت انجام پژوهشهای مرتبط با رشته فارماسیوتیکس در مراکز تحقیقاتی

 تربیت نیروی انسانی لازم جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشگاه ها

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹