سم شناسی

تعداد بازدید:۱۷۸۳

 

مدیر گروه: دکتر جعفرشهرکی 

 اعضاء: دکتر کاوه تبریزیان  ، دکتر محمود هاشمزایی

 کارشناس: خانم صفیه یوسفی

 رسالت برنامه آموزشی:

* آموزش داروشناسی و سم شناسی به دانشجویان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی

* تدریس دروس سم شناسی برای دانشجویان داروسازی و دانشجویان فوق لیسانس سم شناسی

* آموزش تکنیک های شناسایی و تعیین مقدار سموم

* ارتقاء اطلاعات داروئی جامعه پزشکی از طریق ارائه برنامه های مدون و غیر مدون باز آموزی

* ارائه خدمات مشاوره ای درخصوص داروها به دست اندرکاران صنعت داروسازی

 خدمات قابل اراِئه در آزمایشگاه سم شناسی:

* اندازه کیری غلظت مواد با دستگاه اسپکتروفتومتر

*تهیه عکس های بافتی وسلولی با میکروسکوپ نوری وفلورسانس

* اندازه گیری PH محلولها

* ایزولاسیون هپاتوسیت ها ومیتوکندری  رت و اندازه گیری مارکرهای اکسیداتیو

* اندازه کیری غلظت مواد با دستگاه الایزارید

 تجهیزات آزمایشگاهی موجود در ازمایشگاه:

واشر الایزاریدر

یخساز

ترازوی دیجیتال

الایزاریدر

سانتریفیوژ معمولی 24 خانه

اتو انکوباتور یخچال دار

اتوکلاو

آون

انکوباتور

میکروسکوپ فلوروسنت

spectrometr

* bio reactor

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹