معرفی اداره پژوهش

تعداد بازدید:۴۷۷۴

شرح وظایف :

 ارزیابی ایندکس مقالات و ورود اطلاعات مقالات و خلاصه مقالات به سامانه پژوهشی زیر نظر مدیر پژوهشی

 جمع آوری اطلاعات مربوط به پژوهانه دانشجویان دستیاری

 چک نمودن سامانه مربوط به پژوهانه

 گزارش اطلاعات مربوط به پژوهانه

 گزارش گیری از مقالات

 ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی مرکز تحقیقات علوم تشریح و فیزیولوژی زیر نظر مدیر پژوهشی

 ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی اطلاعات کل مقالات و خلاصه مقالات دانشگاه (ارزیابی آن لاین مقالات دانشگاهها) زیرنظر مدیر پژوهشی

 جمع آوری و پیگیری مستندات مربوط به راه اندازی مراکز تحقیقاتی

 جمع آوری و پیگیری مدارک متقاضیان دکتری تخصصی پژوهشی

 پیگیری امور مربوط به ارتقاء پایه اعضاء هیات علمی

 سایر امور محوله ازطرف مدیر امور پژوهشی

  انجام امور مربوط به آموزش کارکنان

 ورود اطلاعات کارنامه آموزشی کارکنان

 شرکت در جلسات کمیته اجرایی آموزش

 اطلاع رسانی درخصوص برگزاری دوره های آموزشی

 نیازسنجی آموزشی

 امور مربوط به شورای HSR

 هماهنگی جهت برگزاری جلسات و   ارسال نامه های کارشناسان طرح ها و مجریان و پیگیری آنها

 تنظیم صورتجلسات HSR

 انجام امور مربوط به علم سنجی

 درج آخرین اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری درخصوص IF

 تهیه H-Indexسالانه اعضای هیئت علمی

 ورود اطلاعات مربوط به کتابها و کارگاهها به سامانه پژوهشی

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۹