معرفی رشته داروسازی

تعداد بازدید:۸۵۶

   دانلود فایل : گرایشهای تخصصی داروسازی             حجم فایل 69 KB

 دانلود فایل : فلوشیپ                                                حجم فایل 31 KB

دانلود فایل : درجات هیئت علمی                               حجم فایل 28 KB

 دانلود فایل : آزمون بورد                                             حجم فایل 32 KB

 آشنایی با رشته داروسازی                                                                                                    

رشته دکترای عمومی یا حرفه ای داروسازی Doctor of Pharmacy (Pharm.D.)  شاخه ای از علوم پزشکی است که به منظور رفع نیازهای خدمات دارویی جامعه در سازمانهای خدماتی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با ساخت، تامین، توزیع، تجویز و مصرف دارو تاسیس شده است. سالیانه تعداد زیادی دانشجو وارد این رشته میشوند و همزمان دانش آموختگان فراوانی وارد بازار کار میشوند. از این رو بدیهی است که دانشجویانی که هر ساله وارد دانشگاه میشوند، باید آشنایی کاملی با رشته و فضای آموزشی خود داشته باشند.

تاریخچه رشته و پیشرفتهای جدید

با توجه به نیاز بشر به درمان بیماریها و همچنین پیشرفت علم شیمی و بیولوژی و همچنین ارتباط تنگاتنگ علوم مختلف و گشوده شدن عرصه برای ارائه روشهای جدید درمانی بااستفاده از داروهای جدیدتر و موثرتر، رشته داروسازی از ابتدای قرن بیستم به عنوان یک رشته مستقل مطرح گردید، که این امر در ایران با استقلال این رشته از رشته پزشکی و تاسیس دانشکده داروسازی در سال 1313 در دانشگاه تهران محقق گردید. به مرور زمان و با توجه به نیاز کشور به استفاده از خدمات داروسازان و همچنین احساس ضرورت برای تدوین برنامه های تحصیلی این رشته، دانشکده های داروسازی دیگری در تبریز، اصفهان، مشهد، اهواز و سپس دانشکده های داروسازی شهید بهشتی، کرمان، شیراز، ساری، کرمانشاه و اخیرا زابل، زنجان، همدان، یزد و آزاد اسلامی نیز تاسیس گردیدند. برنامه رشته داروسازی به صورت مدون در سال 1361 توسط شورای انقلاب فرهنگی ارائه شد که این برنامه با کمی تغییر در سال 1367 بازنگری گردید و آخرین بازنگری دوره آموزش داروسازی در سال 1384 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور رسیده و جهت اجرا از سال 1385 به دانشکده های داروسازی ابلاغ گردید. در برنامه جدید با توجه به لزوم کسب آموزشها و مهارتهای حرفهای مرتبط با مراقبتهای دارویی و نیز آشنایی بیشتر دانش آموختگان با نقش و مسئولیت داروسازان در صنایع داروسازی کشور، در یک سال پایانی آموزش داروسازی، دوره های طولانی مدت کارآموزی و کارورزی بالینی و بیمارستانی و نیز کارآموزی و کارورزی صنعت پیش بینی شده است. امروزه افزون بر تاسیس دانشکده های داروسازی، هر دانشکده به لحاظ رشد و تحولات عظیم علمی اقدام به تاسیس مراکز تحقیقاتی و با توجه به نیاز جامعه به خدمات تخصصی تر، اقدام به تاسیس و راه اندازی رشته های تخصصی نموده است.

  

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰