فارماسیوتیکس

تعداد بازدید:۲۳۸۹

 مدیرگروه : دکتر سارا دانشمند                             

 اعضاء : دکتر خدیجه حمیدیان  ، دکتر فریده شیعه زاده     

 کارشناس :  سمیه دهمرده 

 رسالت رسالت برنامه آموزشی گروه فارماسیوتیکس در تربیت نیروی انسانی:

*ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط داروسازان شاغلی دو بخش صنایع داروسازی در طراحی فرمولاسیون و بخش تحقیق و توسعه داروئی جدید

*تربیت نیروی انسانی ماهر جهت انجام پژوهشهای مرتبط با رشته فارماسیوتیکس در مراکز تحقیقاتی

*تربیت نیروی انسانی لازم جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشگاه ها

 خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه:

* تولید گرانول های مختلف توسط دستگاه اسپری درایر

* تولید قرص های مختلف توسط دستگاه پرس قرص

هموژن کردن مخلوط ها و محلول ها توسط هموژنایزر

* اندازه گیری سختی قرص ها توسط دستگاه سختی سنج

اندازه گیری میزان فرسایش قرص ها توسط دستگاه فرسایش

استفاده ازامواج اولتراسونیک توسط دستگاه بن سونیکاتور و سونیکاتور پروب دار

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومترuv-vis

* استفاده از دستگاه زمان باز شدن قرص برای معرفی کردن زمان باز شدن قرصهای مختلف

استفاده از دستگاه انحلال قرص برای تست حلالیت قرصهای مختلف در محیطهای متفاوت

* استفاده از دستگاه رطوبت سنج برای اندازه گیری میزان رطوبت نمونه ها

* استفاده از دستگاه الک طبقاتی برای تعیین سایز نمونه ها

 دستگاه های موجود در آزمایشگاه:   

دستگاه تست انحلال

تست فرسایش قرص

سیلر آمپول

هیتر استیرر

اسپکتروفتومتر uv-vis

کرایومیل

دستگاه پرس قرص

اسپری درایر

ترازوی دیجیتال

دستگاه تست فرسایش

دستگاه رطوبت سنج

                                                   

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹