شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۹۸

 اعضا شورا :

ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر  عبدالحسین میری

استاد فارماکوگنوزی

رییس دانشکده

2

دکتر  مصطفی حیدری مجد

استادیار شیمی دارویی

معاون پژوهشی دانشکده

3

دکتر محمود هاشمزایی

دانشیار فارماکولوژی و سم شناسی

معاون آموزشی دانشکده

4

دکتر جعفر شهرکی

استادیار فارماکولوژی و سم شناسی

سرپرست دفتر توسعه آموزش دانشکده

5

دکتر سارا دانشمند

استادیار فارماسیوتیکس

عضو هیات علمی

6

فرزاد افشاری

کارشناس ارشد مدیریت

کارشناس مسئول پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف :

 بررسی و تصویب طرح های پژوهشی

 بررسی و تصویب پایان نامه های دانشجویان

 بررسی وضعیت مراکز تحقیقاتی و کمیته تحقیقات دانشجویی

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۹