مشخصات دوره دکترای عمومی داروسازی

تعداد بازدید:۱۷۸

 مشخصات دوره دکترای عمومی داروسازی:

حداقل طول دوره دکتری داروسازی 5/5 سال می باشد و بیشینه آن 9 سال می‌باشد لازم به توضیح است که سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول نظام وظیفه حداکثر 8 سال می‌باشد و کمیسیون موارد خاص دانشگاه می‌تواند 2 ترم به آن اضافه نماید. تعداد کل واحدهای درسی دوره211واحد (در 2 مرحله) می‌باشد،  که شامل موارد زیر می‌شود:

مرحله اول: دروس عمومی، دروس پایه، اکثر دروساختصاصی نظری و عملی و کارآموزی و پایان نامه 1، که در مجموع معادل با 180 واحد می باشد. دانشجو ملزم به شرکت و قبولی در آزمون جامع داروسازی پس از گذراندن 180 واحد می باشد و پس از آن مجاز به شروع مرحله دوم از دروس خود خواهد بود.

مرحله دوم: دو درس عمومی، دروس اختصاصی باقیمانده، کارآموزی داروخانه شهری (2)، کارآموزی مقدماتی صنعت و پایان نامه 2 و 3، که در مجموع معادل با 31 واحد می باشد.

 • واحدهای عمومی :                                                  24     واحد
 • واحدهای پایه :                                                         58     واحد
 • واحدهای اختصاصی و پایان نامه :                    129    واحد

 

 • هر واحد کارآموزی معادل با 51 ساعت می باشد.
 • کارآموزی داروخانه شهری (1)                               2 واحد معادل102ساعت
 • کارآموزی داروخانه بیمارستانی                             2 واحد معادل102ساعت
 • کارآموزی داروخانه شهری (2)                                2 واحد معادل 102 ساعت
 • کارآموزی در عرصه داروخانه شهری                     6 واحد معادل 306 ساعت
 • کار آموزی مقدماتی  صنعت                                   2 واحد معادل102ساعت

 

 • پایان نامه‌ها
 • پایان نامه 1                               2 واحد
 • پایان نامه 2                               2 واحد
 • پایان نامه 3                               4 واحد

دانشجویان پس از گذراندن 140 واحد درسی می بایستی تا یکسال موضوع پایان نامه خود را انتخاب و ثبت کنند.

جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود:

الف- انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما

ب- بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده

ج-  تصویب طرح توسط گروه آموزشی مربوطه

د- ارائه طرح در معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب آن

ه- ابلاغ مصوبه شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع نباید کمتر از یکسال باشد. کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خوددفاع و نمره قبولی کسب کند، علیرغم اینکه کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.

 

 

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۹