اجرای دستورالعمل های قبلی وجدید معاونت آموزشی دانشگاه در دانشکده های تابعه

اجرای دستورالعمل های قبلی وجدید معاونت آموزشی

۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۳ کد : ۳۹۲۳ جدیدترین اخبار
تعداد بازدید:۵۳

معاون محترم آموزشی دانشگاه براجرای دستورالعمل های قبلی وجدید معاونت آموزشی دانشگاه در دانشکده های تابعه تاکید نمود.

دکتر تبریزیان نظارت بر کیفیت وکمیت آموزش دانشجویان وبررسی عملکرد اساتید ودانشجویان را از اولویت های کاری معاونت آموزشی دانست و در همین راستا  از ابلاغ دستور العمل های جدیدبه رؤسای محترم دانشکده ها خبر داد که بخشی ازآن به شرح ذیل می باشد.

*  70درصد مطالب درسی تئوری هراستاد تا پایان اسفند ماه (برای کلیه ورودی ها به جزء دانشجویان جدید الورود 99) به صورت مجازی طبق شیوه نامه های تحصیلی قبلی ارسال شده تدریس وبارگذاری شود. برای دانشجویان جدید الورود بارگذاری از15 اسفند ماه تا 23 تیرماه صورت پذیرد.

* 30 درصد باقیمانده مطالب درسی تئوری ( برای ورودی های قبل 99) دربازه زمانی 14 فروردین ماه 1400 لغایت 28 اردیبهشت ماه تدریس گردد ( آموزش مجازی یا حضوری دربازه زمانی مذکور متعاقبا" با توجه به تصمیمات وزارت متبوع اعلام خواهد شد).

* شایسته است امتحانات میان ترم برای ورودی های قبل از99 تا دهم اردیبهشت ماه 1400 وبرای ورودی99 تا20 خرداد ماه برگزار شود.

* بارگذاری دروس به نحوی تنظیم شود که درروزهای انتهایی ترم، حجم بارگذاری بسیار محدود باشد وتاکید به اساتید محترم صورت پذیرد.

شایسته است نماینده های محترم هرورودی باهماهنگیبا اساتیدمربوطه دراجرای شیوه نامه های آموزشی دانشگاه همکاری لازم راداشته باشند.

معاونت آموزشی دانشگاه


نظر شما :